Ceník služeb

 

 

Registrace čtenářů: 

Registrace čtenáře platí maximálně na jeden rok. Některé platby je možné hradit i pololetně. 

Každý čtenář je povinen uhradit registrační poplatek v následující výši:  

                                                               

Dospělí čtenáři ………………………………………...................        200 Kč

Čtenáři do 15 let          ……………………………………….......          50 Kč

Studenti do 26 let         ………………………………………......        100 Kč

Čtenáři nad 60let         ………………………………………......        100 Kč

Čtenáři s průkazem ZTP          ……………………………….....        zdarma

Čtenáři nad 80 let                    ……………………………….....        zdarma

Rodinná kmenová registrace                ………………………..        200 Kč     + každý další člen domácnosti   …….        40,-

MVS – úhrada nákladů na dopravu 1 dokumentu        ……....          50 Kč

Písemné informační služby a rešerše                 ……………..           50 Kč

Využití PC       ………………………………………………........        zdarma

WI-FI – bezdrátové připojení v prostorách knihovny   …….....        zdarma

Rezervace vybraného dokumentu         ………………………..        zdarma

 

 

 

Sankce:

Za překročení 4 týdenní výpůjční lhůty jsou sankce za 1 dokument:

 • do 6 týdnů       ………………   1. elektronická upomínka       5,- Kč/dospělí a ost.         3,- Kč/děti do 15 let                                                                                                                  
 • do 8 týdnů       ………………   2. elektronická upomínka     10,- Kč/dospělí a ost.         6,- Kč/děti do 15 let                                                                                                                                                       
 • do 10 týdnů     ……………….  3. písemná upomínka           15,- Kč/dospělí a ost.       10,- Kč/děti do 15 let                                                                             
 • U třetí upomínky se ještě připočítá 20 Kč poštovné. První a druhá upomínka je odesílána na e-mailovou adresu, takže jen těm čtenářům, kteří nám tento údaj poskytli. Pokud čtenář e-mailovou adresu nemá nebo ji nechce poskytnout, může mu být upomínka poslána písemně, ale bude mu připočítán poplatek za poštovné 20 Kč. 
 • Pokud ani po té čtenář knihy nevrátí, předá knihovna celou záležitost Městskému úřadu, který pošle čtenáři doporučený dopis (předsoudní upomínka)       ……………………..   50,- Kč a za každé vymáhané dílo 10,- Kč.
 • sankce za ztrátu nebo poškození čtenářského průkazu …………………….….  10,- Kč
 • ztráta publikace – knihovník je oprávněn vyžadovat podle druhu ztracené publikace peněžní úhradu ve výši reálné ceny ztraceného dokumentu; u knih, které nelze nahradit trojnásobek původní ceny dokumentu
 • při částečném poškození dokumentu je knihovník oprávněn podle rozsahu poškození požadovat peněžní úhradu až do plné výše poškozeného dokumentu
 • poškození čárového kódu …..    10,- Kč
 • poškození obalu ……………..      4,- Kč
 • při ztrátě periodika uhradí čtenář škodu ve výši dvojnásobné ceny časopisu