Historie knihovny v Dobřichovicích

Knihovna v Dobřichovicích má dlouhou tradici, která sahá až do roku 1842. O založení veřejné knihovny se v roce 1841 pokusil kněz řádu Křižovníků tím, že založil čtenářský spolek. Zájem o spolek byl značný a proto se rozhodl páter Machačka založit v roce 1842 ve farní budově knihovnu. Knihovnu tvořily hlavně knihy náboženské, historické, národohospodářské, ale zábavných a poučných knih bylo velice málo. Farní knihovna zanikla v roce 1876, některé knihy byly věnovány nově zřízené školní knihovně. Založením Sokola v roce 1899, nastala nová éra v půjčování knih – Sokol zřídil vlastní knihovnu. Roku 1935 knihovna měla 462 svazků. Velkou ztrátu doznaly všechny knihovny za německé okupace v letech 1939 – 1945.

Knihovna absolvovala několik stěhování přes křižovníky, sokol a školu až skončila v obecním domě v Palackého ulici č. 123, kde sídlí dodnes. V roce 1998 se začalo mluvit dokonce o demolici tohoto objektu z důvodu havarijního stavu. Jsme moc rádi, že vše dopadlo jinak a obecní úřad, který do knihovny investoval, jistě ocenil kladný ohlas občanů a to nejen z naší obce. Po velkých opravách ( výměna oken a dveří, vybudování WC a kuchyňky, zpřístupnění dvora s pískovištěm a posezením ) zahájila knihovna asi po třech měsících opět provoz 1.11.1999. Povodeň v srpnu 2002 zasáhla i naši knihovnu. Voda sahala asi do 30cm, takže dřevěné regály dostaly zabrat a odnesly to i některé knihy. Bahno bylo všude a následně nás potrápila i plíseň. V roce 2007 zde proběhla další přestavba a knihovna byla rozšířena o nové prostory. Je zde i čítárna pro děti, která vznikla díky několika rodinám z Dobřichovic, které poskytly na její vybavení sponzorský dar. Knihovna má pro veřejnost k dispozici dva počítače, připojené na internet. 

Stálých čtenářů máme v naší knihovně asi 300 a z toho je asi 100 studujících. Ročně nás navštíví okolo 2 500 čtenářů, kteří si vypůjčí okolo 4000 knih. Naše knihovna má přes 10 000 svazků.

Fotogalerie: Historie